Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 – care sunt condițiile de înscriere?

Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) a anunţat că Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023 pentru persoane fizice va demara în 19 mai, iar depunerea proiectelor se va putea face până în 26 iunie. Din 27 iunie, vor putea depune cereri de finanţare unităţile de cult

Administraţia Fondului pentru Mediu demarează sesiunea de finanţare pentru înscrierea solicitanţilor persoane fizice în cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaicepentru producerea de energie electrică. Programul are drept scop acoperirea necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională. Înscrierea în program poate și făcută începând cu data de 19 mai 2023, ora 10:00, şi până la data de 26 iunie 2023, ora 23:59, prin intermediul aplicaţiei informatice pusă la dispoziţie pe site-ul www.afm.ro.

emag.ro

Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023

Programul Case Verde Fotovoltaice poate fi accesat, de asemenea, de unităţile de cult. Reprezentanții Bisericilor se vor putea înscrie în program în perioada 27 iunie 2023, ora 10:00 – 29 iunie 2023, ora 23:59.

“Având în vedere importanţa programului din punct de vedere al politicilor de protecţie a mediului şi interesul major manifestat de către cetăţeni, Administraţia Fondului pentru Mediu a depus toate eforturile pentru simplificarea accesului persoanelor fizice la Program, prin elaborarea unei noi aplicaţii informatice. Anul acesta, persoanele fizice se vor înscrie personal în cadrul programului prin intermediul aplicaţiei informatice, conform calendarului publicat pe site-ul instituţiei, fiind alocate câte trei zile lucrătoare pentru fiecare regiune, pentru a preveni un blocaj din cauza suprasolicitării aplicaţiei informatice. Ne dorim ca programul să fie un real succes şi să putem sprijini aproximativ 87.500 de gospodării în efortul lor de a-şi reduce costurile cu factura la energie, pe lângă cele 55.000 sisteme aprobate în cele două sesiuni de finanţare organizate până acum.” a declarat preşedintele AFM, Laurenţiu-Adrian Neculaescu

”Documentele trebuie să fie valabile la momentul înscrierii în aplicaţie”, a mai precizat AFM.

Documentele pe care le încarcă solicitantul persoană fizică în Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023:

a) actul de identitate al solicitantului, valabil la data înscrierii în aplicaţie;

b) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;

c) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;

d) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant şi în format electronic;

e) copia cărţii funciare colective, din care să rezulte maximum două unităţi individuale trecute pe aceeaşi carte funciară care adunate să fie egale cu 1 (un) întreg, în cazul imobilelor-construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală.

AFM mai precizează că solicitantul persoană fizică se poate înscrie o singură dată în cadrul unei sesiuni.

”În cazul în care se depun două sau mai multe cereri de finanţare pentru acelaşi imobil identificat cu număr cadastral, este considerată eligibilă prima cerere de finanţare care îndeplineşte criteriile de eligibilitate. Pentru solicitantul persoană fizică, este eligibil proiectul care se implementează la adresa menţionată ca domiciliu în cartea de identitate”, a mai explicat AFM.

Documentele pe care le încarcă solicitantul unitate de cult în aplicaţie sunt:

a) certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;

b) certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are sediul solicitantul, în termen de valabilitate la data înscrierii în aplicaţie;

c) extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte dreptul de proprietate al solicitantului asupra imobilului construcţie deservit de sistemul de panouri fotovoltaice pentru care se solicită finanţarea; în cazul în care sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta, în plus faţă de extrasul de carte funciară aferent construcţiei, extras de carte funciară, nu mai vechi de 60 de zile la data înscrierii în aplicaţie, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren; acesta poate fi obţinut de solicitant şi în format electronic.

Potrivit AFM, prin Programul Casa Verde Fotovoltaice 2023, finanţarea se acordă în cuantum de maximum 20.000 de lei, sub condiţia suportării unei contribuţii proprii a beneficiarului de 2.000 de lei.

Suma finanţată de AFM se scade de către instalatorul validat din valoarea totală a facturii, iar diferenţa până la valoarea totală a facturii se suportă de către beneficiar din surse financiare proprii.

answear.ro
Distribuie știrea