Comunicat Lansare Proiect – Instalare centrală electrică fotovoltaică ”CEF RMB CALEA TURZII” în județul Cluj

SC RMB INTER AUTO SRL, cod fiscal: 4016034, cu sediul în Loc. Cluj-Napoca, județul Cluj, Str. Calea Turzii, nr. 172, telefon 0264.438.121/0264.438.003, poștă electronică: [email protected], România, cod poștal: 400495, reprezentată prin Ioan RUS derulează începând cu luna ianuarie proiectul nr. 205/30.12.2023, intitulat ,,Instalare centrală electrică fotovoltaică ”CEF RMB Calea Turzii” în județul Cluj” acordată:

  • prin Programul Național de Redresare și Reziliență- PNRR, Pilonul I- Tranziție verde, Componenta C6. Energie, Măsura de investiții: Investiția I.1- Noi capacități de producție electrică din surse regenerabile, pentru proiectul de investiții

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 2.535.530,97 lei, din care valoarea eligibilă din PNRR este în cuantum 1.788.168,81 lei, din care valoarea finanțării nerambursabile este de 747.000,01 lei.

emag.ro

Data de începere a proiectului este 30 decembrie 2023 iar data de finalizare a acestuia nu va fi mai târziu de 31 decembrie, 2024, conform Contractului de Finanțare.

Obiectivul general al proiectului constă în producţia de energie electrică din surse regenerabile de energie solară, fără instalații de stocare în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon. Realizarea acestui proiect va contribui la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNRR – Componenta C6. Energie, măsura de investiții I1. Noi capacităţi de producţie de energie electrică din surse regenerabile, prin suținerea de proiecte de investiţii în capacităţi noi de producere energie electrică din surse regenerabile.

answear.ro
Distribuie știrea