Comunicat de presă privind finalizarea implementării proiectului POC 4.1.1 ” Investitii in activitati productive WASHIT SRL”

WASHIT SRL, identificată prin CUI/CIF RO17270521, număr de ordine în Registrul Comerţului J17/727/2015, cu sediul în Loc. Tecuci, str. Anton Cincu, nr. 13B, jud. Galați, anunţă finalizarea derulării proiectului ”Investitii in activitati productive WASHIT SRL”, cod SMIS 160379, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, implementat la nivel național de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin AM – POC în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului este de 3.945.862,01 lei, din care suma finanțării primite din Programul Operațional Competitivitate este de 2.235.468,28 lei, echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă:
Îmbunătățirea capacității de reziliență a SC WASHIT SRL prin investiții în retehnologizare, finanțate din fonduri externe nerambursabile, în domeniul 4520 – Întreținerea și repararea autovehiculelor.
Realizarea unei investiții semnificative în WASHIT SRL pentru a îmbunătăți capacitățile tehnologice și a consolida reziliența întreprinderii în fața provocărilor externe.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
Retehnologizarea companiei WASHIT SRL prin dotarea cu echipamente performante.
Alocarea a cel puțin 20% din bugetul total al proiectului pentru investiții care contribuie la obiectivele de mediu. Reducerea consumului energetic și creșterea eficienței operaționale prin investiții în tehnologii eco-eficiente.
Îmbunătățirea infrastructurii tehnice a WASHIT SRL prin achiziționarea de echipamente și tehnologii moderne și creșterea productivității muncii în anul 3 de implementare cu peste 15%.

Durata de implementare a proiectului: 10.02.2023 – 31.05.2024


Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și asupra pregătirii unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei
Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive

Date de contact:
Denumire beneficiar: WASHIT SRL
Nume, prenume: BOGDAN-AMRIUS CIRJANU
Telefon: 0768760044
E-mail /website: [email protected]

for This Block

emag.ro

Title for This Block

Text for This Block

answear.ro
Distribuie știrea