Anunț finalizare proiect „Consolidarea poziției pe piață a companiei OPEN TEAM SRL afectată de pandemia COVID-19”

27 decembrie 2023

Societatea OPEN TEAM SRL, CUI 32698034, înregistrată sub numărul J40/747/2014 la Registrul Comerțului, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Consolidarea poziției pe piață a companiei OPEN TEAM SRL afectată de pandemia COVID-19”, Cod SMIS 159961, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ame-liorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și con-secințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – Ajutor de stat.

emag.ro

Proiectul se derulează de la data de 06.02.2023, data semnării contractului de finanțare cu Minis-terul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 3.953.108,82 lei, valoarea eligibila 3.298.218,88 lei din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 2.472.050,00 lei echiva-lentă cu 74,95 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului: Cresterea capacitatii bazei materiale a OPEN TEAM SRL prin achizitionarea a 89 echipamente de ultima generatie Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

 Rezultat 1 : 1 proiect implementat cu succes

 Rezultat 2 : 89 dotari achitionate

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de Contact

Persoană de contact: FLOREA CĂTĂLIN

OPEN TEAM SRL

Email: [email protected]
Tel: 0745409072

answear.ro
Distribuie știrea