Anunț finalizare proiect „Consolidarea poziției pe piață a companiei MC MEDICA SRL afectată de pandemia COVID-19”

27 decembrie 2023

Societatea MC MEDICA SRL, CUI 34177970, înregistrată sub numărul J16/366/2015 la Registrul Comerțului, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Consolidarea poziției pe piață a companiei MC MEDICA SRL afectată de pandemia COVID-19”, Cod SMIS 157887, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ame-liorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și con-secințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – Ajutor de minimis.

emag.ro

Proiectul se derulează de la data de 17.10.2022, data semnării contractului de finanțare cu Minis-terul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 707.749,06 lei, valoarea eligibila 685.661,11 lei din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 617.095,00 lei echivalentă cu 90 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului: Cresterea capacitatii bazei materiale a MC MEDICA SRL prin achizitionarea a 3 echipamente de ultima generatie

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
 Rezultat 1 : 1 proiect implementat cu succes
 Rezultat 2 : 3 dotari achitionate

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.


Date de Contact
Persoană de contact: IANOȘI NICOLAE-GABRIEL
MC MEDICA SRL
Email: [email protected]
Tel: 0722654547

answear.ro
Distribuie știrea