Anunț finalizare proiect „Consolidarea poziției pe piață a companiei ERD COM IMPEX SRL afectată de pandemia COVID-19”

27 Decembrie 2023

Societatea ERD COM IMPEX SRL, CUI 7899916, înregistrată sub numărul J3/1076/2016 la Reg-istrul Comerțului, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Consolidarea poziției pe piață a companiei ERD COM IMPEX SRL afectată de pandemia COVID-19”, Cod SMIS 159830, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijini-rea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de in-vestiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – Ajutor de stat.

emag.ro

Proiectul se derulează de la data de 03.02.2023, data semnării contractului de finanțare cu Minis-terul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 954.599,91 lei, valoarea eligibila 783.683,49 lei din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 587.762,62 lei echivalentă cu 75% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului: Cresterea capacitatii bazei materiale a ERD COM IMPEX SRL prin achizitionarea a 2 echipamente de ultima generatie Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

 Rezultat 1 : 1 proiect implementat cu succes

 Rezultat 2 : 2 dotari achitionate

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de Contact

Persoană de contact: Mihai DANEȘ

ERD COM IMPEX SRL

Email: [email protected]
Tel: 0744371841

answear.ro
Distribuie știrea