Anunț finalizare proiect „Consolidarea poziției pe piață a companiei DOCTOR MAGDALENA CIOBANU S.R.L. afectată de pandemia COVI”

27 decembrie 2023

Societatea DOCTOR MAGDALENA CIOBANU S.R.L., CUI 35722293, înregistrată sub numărul J40/2866/2016 la Registrul Comerțului, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Consolidarea poziției pe piață a companiei DOCTOR MAGDALENA CIOBANU S.R.L afectată de pandemia COVI”, Cod SMIS 160923, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – Ajutor de minimis.

emag.ro

Proiectul se derulează de la data de 29.03.2023, data semnării contractului de finanțare cu Minis-terul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 295.598,32 lei, valoarea eligibila 273.581,77 lei din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 258.415,00 lei echivalentă cu 94,45622% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului: Cresterea capacitatii bazei materiale a DOCTOR MAGDALENA CIOBANU S.R.L. prin achizitionarea a 2 echipamente de ultima generatie

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
 Rezultat 1 : 1 proiect implementat cu succes
 Rezultat 2 : 2 dotari achitionate

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de Contact
Persoană de contact: MAGDALENA-AURELIA CIOBANU
DOCTOR MAGDALENA CIOBANU SRL
Email: [email protected]
Tel: 0744317818

answear.ro
Distribuie știrea