Anunț finalizare proiect „Consolidarea poziției pe piață a companiei DIANTUS LUXURY SRL afectată de pandemia COVID-19”

27 decembrie 2023

Societatea DIANTUS LUXURY SRL, CUI 37401672, înregistrată sub numărul J13/1077/2017 la Registrul Comerțului, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Consolidarea poziției pe piață a companiei DIANTUS LUXURY SRL afectată de pandemia COVID-19”, Cod SMIS 160613, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijini-rea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de in-vestiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – Ajutor de minimis.

emag.ro

Proiectul se derulează de la data de 23.02.2023, data semnării contractului de finanțare cu Minis-terul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023

Valoarea totală a proiectului este de 1.480.037,14 lei, valoarea eligibila 1.225.167,39 lei din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 988.820,00 lei echiva-lentă cu 80,708972% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului: Cresterea capacitatii bazei materiale DIANTUS LUXURY SRL prin achizitionarea a 3 echipamente de ultima generatie.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
 Rezultat 1 : 1 proiect implementat cu succes
 Rezultat 2 : 3 dotari achitionate

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de Contact
Persoană de contact: Carmen CARABAN
DIANTUS LUXURY SRL
Email: [email protected]
Tel: 0722322476

answear.ro
Distribuie știrea