Anunț finalizare proiect „Consolidarea poziției pe piață a companiei COMAN EDUCATIONAL SRL afectata de pandemia COVID-19”

27 decembrie 2023

Societatea COMAN EDUCATIONAL SRL, CUI 28464124, înregistrată sub numărul J40/5786/2011 la Registrul Comerțului, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Consolidarea poziției pe piață a companiei COMAN EDUCATIONAL SRL afectată de pandemia COVID-19”, Cod SMIS 161739, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pan-demiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – Ajutor de minimis.

emag.ro

Proiectul se derulează de la data de 08.08.2023, data semnării contractului de finanțare cu Minis-terul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 1.147.321,32 lei, valoarea eligibila 699.971,55 lei din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 629.974,39 lei echiva-lentă cu 90% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului: Cresterea capacitatii bazei materiale a COMAN EDUCATIONAL SRL prin achizitionarea a 104 echipamente de ultima generatie

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:
 Rezultat 1 : 1 proiect implementat cu succes
 Rezultat 2 : 104 dotari achitionate

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de Contact
Persoană de contact: RAMONA CONSTANTINA IORDACHE
COMAN EDUCATIONAL SRL
Email: [email protected]
Tel: 0744703971


answear.ro
Distribuie știrea