Anunț finalizare implementare proiect POC 4.1.1 – „Consolidarea poziției pe piață a companiei MEGAGEN DENTAL IMPLANT SRL afectată de pandemia COVID-19”

27 decembrie 2023

Societatea MEGAGEN DENTAL IMPLANT SRL, CUI 25691351, înregistrată sub numărul J40/7059/2009 la Registrul Comerțului, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului cu titlul ”Consolidarea poziției pe piață a companiei MEGAGEN DENTAL IMPLANT SRL afectată de pandemia COVID-19”, Cod SMIS 160261, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pan-demiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – Ajutor de stat.

emag.ro

Proiectul se derulează de la data de 09.02.2023, data semnării contractului de finanțare cu Minis-terul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 4.321.286,79 lei, valoarea eligibila 3.081.526,73 lei din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 1.694.839,70 lei echiva-lentă cu 55% din valoarea totală eligibilă aprobată.

Obiectivul general al proiectului: Cresterea capacitatii bazei materiale a MEGAGEN IMPLANT DENTAL SRL prin achizitionarea a 50 de echipamente de ultima generatie Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

 Rezultat 1 : 1 proiect implementat cu succes

 Rezultat 2 : 50 de dotari achitionate

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de Contact
Persoană de contact: AMARANDEI CIPRIAN-IOAN
MEGAGEN DENTAL IMPLANT SRL
Email: [email protected]
Tel: 0784709496

answear.ro
Distribuie știrea