Anunț finalizare implementare proiect „Consolidarea poziției pe piață a companiei NACHRISTIAAN TCNĂSTASIE S.R.L. afectată de pandemia COVID-19”

18 Decembrie 2023
Societatea NACHRISTIAAN TCNĂSTASIE S.R.L., CUI 36957611, înregistrată sub numărul J28/60/2017 la Registrul Comerțului, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectul cu titlul ”Consolidarea poziției pe piață a companiei NACHRISTIAAN TCNĂSTASIE S.R.L., afectată de pandemia COVID-19”, Cod SMIS 160250, finanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritara 4 – Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pan-demiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei, Prioritatea de investiții: Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și consecințelor sale sociale și pregătirea unei redresări verzi, digitale și reziliente a economiei”, Acțiunea 4.1.1 Investiții în activități productive – Ajutor de stat.

Proiectul se derulează de la data de 08.02.2023, data semnării contractului de finanțare cu Minis-terul Investițiilor și Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 și până la data de 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 3.006.411,28 lei, valoarea eligibila 2.507.894,73 lei din care suma finanţării primite din Programul Operaţional Competitivitate este de 1.880.921,05 lei echiva-lentă cu 75 % din valoarea totală eligibilă aprobată.

emag.ro

Obiectivul general al proiectului: Cresterea capacitatii bazei materiale a NACHRISTIAAN TCNASTASIE SRL SRL prin achizitionarea a 2 echipamente de ultima generatie Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

 Rezultat 1 : 1 proiect implementat cu succes

 Rezultat 2 : 2 dotari achitionate

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Acțiunea 4.1.1.

Date de Contact

Persoană de contact: MANDAS GINA-DOMNICA

NACHRISTIAAN TCNĂSTASIE S.R.L.

Email: [email protected]
Tel: 0770713980

answear.ro
Distribuie știrea